בלוג

תיקון 190

תיקון 190 לפקודת מס הכנסה נכנס לתוקף בשנת 2012, חוסכים רבים שמתקרבים לגיל פרישה או לחילופין חוסכים שפרשו עם חסכונות ועד כה עשו שימוש באפיקים

קרן השתלמות

קרן השתלמות כמוצר השקעה היא קרן חסכון לטווח בינוני-ארוך עבור עצמאים ושכירים, קרן ההשתלמות היא מוצר השקעה אולטימטיבי כאשר מתום שש שנים לפתיחת הקרן הופכת

קופת גמל

קופת גמל היא אפיק חיסכון פנסיוני המיועד לגיל פרישה, מדינת ישראל מעודדת חיסכון לגיל הפנסיה ולכן קופת הגמל נהנית מהטבות מס לטובת חיסכון לגיל הפרישה. 

קרן גידור

קרן השקעה הנוקטת אסטרטגיה המתימרת להביא לרווח בכל מצב שוק, לעתים על ידי שימוש באמצעי גידור פיננסיים. קרן גידור תשאף למקסם את סיכויה לרווח גם

תיק השקעות

ניהול תיק השקעות באמצעות מנהל תיקים מתאים לכל מי שמעוניין להשקיע בשוק ההון הישראלי והבינלאומי, שעיסוקם אינו מותיר להם די פנאי למעקב אחר ההתפתחויות בשווקים

IRA

קופות גמל בניהול אישי הן אופציה לאנשים לנהל בעצמם את השקעת כספי החיסכון הפנסיוני שלהם. Individual Retirement Account) IRA), שרות זה מאפשר לחוסך מצד אחד