מבנה התגמול

התכנון הפיננסי משלב בתוכו בדיקה מקיפה ראשונית וזה בנוסף לטיפול מתמשך במשפחה ועל כאן אפשרנו ללקוח להנות משני העולמות ושילוב שלהם.

שכר טירחה בלבד – תשלום מוסכם מהלקוח ללא קבלת כל תגמול מכל גורם אחר.

הכנסה מבתי ההשקעות וחברות הביטוח – קבלת מלוא התגמול מגופים בהם מנוהלים נכסי הלקוח.

שכר טרחה בניכוי עמלה – תגמול מהלקוח ממנו יקוזז (ככול ובמדיה ויתקבל) תגמול שיתקבל מהגופים בהם מנוהלים נכסי הלקוח.