תכנון פיננסי מקיף

הסוד להתנהלות פיננסית נכונה הינו בניית תכנית פיננסית מפורטת עבורך לטווח הקצר – הבינוני – והארוך אשר לוקחת בחשבון את הצרכים, היעדים והמטרות לעתידך ועתיד משפחתך.

תכנון פיננסי מקיף הינו תהליך אשר מלווה אותך ואת משפחתך לכל החיים וגורם לך בתחילתו להבין מה הכספים הקיימים לך נכון להיום?, לאן אתה שואף להגיע? ואיך ניתן להגיע להגשמת חלומותיך הפיננסיים על ידי תכנון פיננסי מקיף ונכון שנבנה על ידי איש מקצוע מיומן, במיוחד עבורך ועבור משפחתך. תכנון פיננסי נכון יעניק לך ולמשפחתך את ההזדמנות לליווי מקצועי ואישי אשר מטרתו למקסם את הכספים שצברתם ותצברו לאורך החיים, אפשרות לפרוש באותה רמת חיים אליה הורגלתם ולהפוך אירועים בלתי מתוכננים בחיי המשפחה לכאלה הניתנים לגידור מראש על ידי התמודדות עם סיטואציות מורכבות וקטסטרופות באמצעות הגנות מתאימות.

השרות שלנו כולל:

מיפוי כולל של הנכסים הפיננסיים בבנקים, בחברות הביטוח, ובהשקעות אלטרנטיביות לרבות, השקעות בנכסים בעלי מתאם נמוך לשוק ההון כגון: קרנות RIT- השקעה בנדל"ן מניב בארץ ובחו"ל, קרן השלמת הון ליזמים, קרנות גידור, P2P Lendingוניצול הזדמנויות להשקעות משותפות בפרויקטים יוצאי דופן, על מנת להשביח את התשואות(privet equity) .

     קביעת מדיניות השקעה בהתייחס לכלל הנכסים.

     התייחסות להטבות מס הגלומות בעולם הפנסיוני בנוסף לעולם הפיננסי.

     בקרה על עמלות, הסדרים פיננסיים, ריביות בפיקדונות וחידוש הטבות.

    אופטימיזציה של המוצרים הפיננסיים השונים, להקטנת מרכיב העלויות ולמקסום התשואה בתיק.

     טיפול בכספי חסכון לטווח ארוך, השקעות אלטרנטיביות, ומעבר הון בין דורי (לרבות תיקון 190).

     דו"ח תקופתי, מפורט, אודות הרכב ההשקעות הכולל.

     פגישת עבודה תקופתית או ע"פ הצורך.

      זמינות טלפונית מלאה בכל נושא פיננסי.

     חשוב לציין, כאשר קורה הבלתי צפוי, אנו לצדך, לסייע במימוש הביטוחים שאגרת לאירועים בלתי צפויים וגיוס המשאבים הדרושים במידת הצורך.

השאיפה שלנו בזכות היתרון לגודל שלנו, להפוך את הבלתי אפשרי בעיניך לאפשרי עבורך.

ב"פידלטי" פיתחנו מודל מתקדם המאפשר לנו לרכז את כל מרכיבי ההתנהלות הפיננסית שלך, ולהציג אותו עבורך בדרך ברורה וידידותית. כמו כן, תוכל לעקוב בעצמך אחר הנתונים על מנת להבין את מצבך כיום, לוודא שההכנסות הצפויות מספיקות למימוש מטרותיך העתידיות ולעדכן במידת הצורך את התכנית שמכילה מוצרים פיננסיים, פנסיוניים וביטוחים.

מה השלבים לתכנון פיננסי מוצלח?  

  1. פגישת הכרות ראשונית ובניית אמון.
  2. תאום ציפיות הדדי שלך מול המתכנן הפיננסי המוסמך והמקצועי.
  3. איסוף וריכוז כל המידע הפיננסי, הפנסיוני והבטוחי שלך מכל הגופים המוסדיים בארץ.
  4. הגדרת הצרכים, היעדים והמטרות לאורך החיים ורמת החיים אותה תרצה לשמר ולהבטיח לעצמך ולמשפחתך בחיים לאחר הפרישה.
  5. כתיבת תכנית פיננסית  לטווח הקצר והארוך עבורך ועבור משפחתך כאשר התכנית מאגדת את כל הידע והניסיון הנצבר בחברה וההמלצות שגובשו, באות ליצר ערכים רבים וחשובים לקיומו של משק הבית שלך. התכנית מהווה בסיס להמשך חייך וחיי משפחתך הכלכליים ומהווה עוגן בפעילות התכנון הפיננסי כל החיים.
  6. יישום ההמלצות תוך ליווי ובקרה לאורך כל החיים. בזכות הקשר הרציף שלך עם המתכנן הפיננסי תוכל לוודא שמתווה התוכנית שלך אינו חורג מהמתוכנן.