גידור וניהול סיכונים

שילוב עולם הביטוח בתכנון הפיננסי המקיף

אחד העקרונות המהותיים ביותר במסגרת תכנון פיננסי מקיף הינו גידור תיק נכסיך ומשפחתך. במסגרת התכנון הפיננסי אנחנו יוצרים מיפוי מקיף של כלל המוצרים הקיימים לך ובוחנים את חשיפתך לחמישה אירועים משני חיים: מוות, אובדן כושר עבודה, מצב סיעודי, מחלה קשה, אבטלה ארוכה.

בכל אחד מהאירועים, אתה ומשפחתך נדרשים לשינוי מהותי בחיי היום יום שלכם ולכן, אנו בוחרים ליצור הגנות מתאימות אשר יגנו עליכם ויתנו לכם את האפשרות להתמודד ביתר קלות עם המצב החדש שנוצר בפתאומיות.

במהלך הפגישה, המתכנן הפיננסי, בוחן את ההגנות הכלכליות הנדרשות לך ולמשפחתך בהתאם  לגיל, לרמת החיים הנדרשת, מצב בריאותי, היקף ההכנסה ובטחון תעסוקתי  למול  הסיכונים העומדים בפניכם תוך התייחסות לכלל הכספים שצברתם.

הכלים שברשותנו:

ביטוח למקרה פטירה – מאפשר למשפחתך הגנה כלכלית כהכנסה שוטפת או כסכום חד פעמי.

ביטוח למקרה אי כושר עבודה – לספק הגנה כנגד אובדן ההכנסה מיגיעה אישית במקרה של מחלה או תאונה.

ביטוח סיעודי –  מעניק הכנסה חודשית לך ולמשפחתך במקרה של אירוע פתאומי בו הפך אחד מבני המשפחה לתלוי בסביבה (ע"פ הגדרות הביטוח הסיעודי).  תכניות הביטוח שונות זו מזו, בתעריפיהן ובאיכות הכיסוי הביטוחי והרחבותיו.

ביטוח למחלות קשות –  פיצוי חד פעמי למימון הוצאות רפואיות ונלוות במקרה גילוי מחלה קשה.

סיפורים מהשטח:

רבקה בת 63, שהתאלמנה לאחרונה הגיעה אלינו לבצע תכנון פיננסי מקיף. במסגרת התכנון הפיננסי גילינו כי רבקה מקבלת קצבאות בסך של כ- 25 אלף ₪ נטו בנוסף, בבעלותה דירה בה היא מתגוררת ששוויה כ- 4 מיליון ₪ וסך כספים נזילים של כ- 3 מיליון ₪.  בתיק הבטוח שלה נמצא כי יש לה ביטוח סיעודי שעלותו כ- 1000 ₪ בחודש בנוסף שלוש פוליסות תאונות אישיות שמסתכמות בכ- 500 ₪ עלות חודשית. לאחר ניתוח הנתונים הוחלט לבטל את הכיסוי הסיעודי וכיסויי התאונות האישיות וזאת לאור ההכנסה החודשית השוטפת שתספיק במקרה הצורך.

יובל בן 30 נשוי + 2, הייטקיסט בעל סטרטאפ, הגיע למשרדנו לטובת ביצוע תכנון פיננסי מקיף. יובל השקיע את כל יהבו וכספו בסטארטאפ אשר מטרתו להכניס ליובל ומשפחתו סכומי כסף גדולים בהמשך הדרך. ידוע כי בלעדיי יובל החברה אינה יכולה להתקיים, לכן הומלץ לו לבטח את זכות אשתו והילדים בחברה. בהמשך להמלצתנו, יובל רכש כיסוי של כ- 10 מיליון ₪. במסגרת הליווי הצמוד מפעם לפעם יותאם הסכום בהתאם להתקדמות החברה