תיקון 190

תיקון 190 לפקודת מס הכנסה נכנס לתוקף בשנת 2012, חוסכים רבים שמתקרבים לגיל פרישה או לחילופין חוסכים שפרשו עם חסכונות ועד כה עשו שימוש באפיקים המסורתיים כמו קרנות נאמנות או פיקדונות בבנקים גילו את היתרונות הטמונים באפשרות להפקיד כספים נזילים במסגרת תיקון 190, וליהנות משיעורי מס מופחתים בעת הפדיון. חוסכים שטרם פרשו ויבחרו בכך אף יוכלו להפוך את כספי החיסכון לקצבה הפטורה ממס לחלוטין. 

היתרונות בחיסכון במסגרת תיקון 190

• חיסכון בעלויות.

• הטבות מס במשיכה.

• אפשרות למעבר בין אפיקי השקעה ללא יצירת אירוע מס.

• אפשרות לקבלת קצבה פטורה ממס.

• קופת הגמל ככלי להורשת כספים.

במסגרת החיסכון בתיקון 190 ניתן לנהל את הכספים במגוון רחב של מוצרי השקעה סחירים ולא סחירים.

מוצרים סחירים:

• תיק השקעות 

• פוליסת חסכון כקופת גמל

• קופת גמל 

מוצרים לא סחירים:

• קרן RIT