קופת גמל

קופת גמל היא אפיק חיסכון פנסיוני המיועד לגיל פרישה, מדינת ישראל מעודדת חיסכון לגיל הפנסיה ולכן קופת הגמל נהנית מהטבות מס לטובת חיסכון לגיל הפרישה. 

במרוצת השנים עברו קופות הגמל מספר גלגולים ושינויים המתבטאים באופי נזילות הכספים כאשר עד לשנת 2008 ניתן היה להפקיד כספים בקופות גמל הוניות אותן ניתן היה למשוך באופן חד פעמי.

משנת 2008 בעקבות החלטת האוצר, שונתה מהות החיסכון הפנסיוני וכל ההפקדות שיבוצעו לקופת הגמל החל ממועד זה מעניקות לחוסך קצבה חודשית לכל החיים, ולא ניתנים למשיכה בסכום אחד (משיכה הונית).

יחד עם זאת, כספים שנצברו עד ל-2008, יתאפשרו במשיכה הונית.