קרן השתלמות

קרן השתלמות כמוצר השקעה היא קרן חסכון לטווח בינוני-ארוך עבור עצמאים ושכירים, קרן ההשתלמות היא מוצר השקעה אולטימטיבי כאשר מתום שש שנים לפתיחת הקרן הופכת לנזילה, יחד עם זאת טומנת בתוכה קרן ההשתלמות הטבות מס לשכיר ולעצמאי. ההטבה החשובה ביותר, פטור מלא ממס רווח הון (עד לתקרה הקבועה בחוק), הרווחים ברוטו שווים לרווחים נטו.

שכיר – פטור ממס הכנסה עבור הפקדות המעסיק לקרן ההשתלמות.

עצמאי – עצמאי זכאי להטבת מס בצורת ניכוי על חלק מההפרשות לקרן ההשתלמות.

במסגרת תהליך תכנון פיננסי מקיף ונכון שימוש ראוי בקרן ההשתלמות ישליך באופן מהותי על סך הנכסים הכולל.