Previous
Next

מה אנחנו מביאים לשולחן

תכנון פיננסי מקיף

הסוד להתנהלות פיננסית נכונה הינו בניית תכנית פיננסית מפורטת עבורך לטווח הקצר – הבינוני – והארוך אשר לוקחת בחשבון את הצרכים, היעדים והמטרות לעתידך ועתיד משפחתך.

תכנון פרישה

תכנון הפרישה מטרתו ללוות אותך מרגע החלטה על פרישה, ליווי מול הגופים הפיננסיים והרשויות השונות, קבלת ההחלטות הנכונות ביותר עבורך ועבור משפחתך, יישום התכנית ומעקב תקופתי על התאמת התכנון למציאות והצרכים המשתנים שלך.

גידור וניהול סיכונים

המתכנן הפיננסי, בוחן את ההגנות הכלכליות הנדרשות לך ולמשפחתך בהתאם  לגיל, לרמת החיים הנדרשת, מצב בריאותי, היקף ההכנסה ובטחון תעסוקתי  למול  הסיכונים העומדים בפניכם תוך התייחסות לכלל הכספים שצברתם.

אנחנו והלקוחות שלנו